John B God talks
Om problemen med en bok om kvantfysik

Om problemen med en bok om kvantfysik

May 22, 2019

Efter några månaders uppehåll fortsätter jag och Hans Johansson att diskutera livet ur ett kvantfysiskt perspektiv, och konstaterar att vis står inför en intellektuell revolution. Newtons världsbild har hämmat oss länge nog; nu är det dags att ta nästa evolutionssteg. Och vägen dit måste gå via utbildningen. 

 

Du nya sköna värld - Välkommen!

Du nya sköna värld - Välkommen!

January 25, 2019

I det här avsnittet funderar vi över vilka konsekvenser Julian Barbour's uträkningar kan få för människor. Vi lever i en matrix som består av mentala låsningar.
Kanske går det att frigöra sig från dem. Om varken tid eller rum existerar ...

Varken tid eller rum existerar!

Varken tid eller rum existerar!

January 22, 2019

I det här samtalet fortsätter jag tala med Hans om fysikern Julian Barbour's upptäckter - att Newton hittade på tid och rum för att få sina teorier att fungera.
Det låter fullständigt obegripligt, och är det nästan också. Men vi försöker ändå. 

Tidens slut - Ett samtal om Julian Barbour

Tidens slut - Ett samtal om Julian Barbour

January 10, 2019

I det här avsnittet samtalar vi om tid, med utgångspunkt från Julian Barbours bok "The End of Time". Min samtalspartner, Hans Johansson, förklarar hur hela vår världsbild är felaktig på grund av Newton.  
Det är faktiskt ännu svårare att förstå än det låter, men kanske kan det här samtalet göra dig nyfiken på mannen som räknat ut att varken tid eller rum existerar.

Den svenska självbilden

Den svenska självbilden

December 15, 2018

I det här avsnittet samtalar jag och Hasse om den svenska självbilden, som vi inser är under förvandling. Men naturligtvis blir den en del utvikningar och stickspår också.

Podbean.com - superior podcast hosting.

Podbean.com - superior podcast hosting.

December 14, 2018

Welcome to Podbean.com. With Podbean, you can create professional podcasts in minutes without any programming knowledge. Our user-friendly interface allows you to upload, publish, manage and promote your podcasts with just a few clicks of your mouse. Just point, click and execute. How easy is that? Learn more at https://faq.podbean.com. Have a question ? Check out the Podbean.com support center. Happy Podcasting!